Procedury COVID-19

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/336-procedury-covid-19.html
100%auto
Stosując się do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowano procedury funk [...]

Stosując się do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowano procedury funkcjonowania  Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Centrum Kultury oraz Biblioteki.

Zachęcamy do zapoznania z obowiązującymi procedurami na terenie CCKB.

Procedura zasad bezpieczeństwa Biblioteki

Procedura zasad bezpieczeństwa Centrum Kultury

Kwestionariusz ryzyka - załącznik nr 1

Kwestionariusz ryzyka - załącznik nr 2