Zawarto umowę o powierzenie grantu z Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka.

poziom kolor c8bf3

W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu zawarto umowę o powierzenie grantu z Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka.

Okres realizacji projektu to czas od 01.04.2019 r. do 31.08.2019 r., kwota dofinansowania wynosić będzie 49992,00zł.

W ramach grantu prowadzony będzie Klub młodzieżowy w Choceniu dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W programie zajęcia m.in:

-robotyki

-rękodzieła

-pomoc w odrabianiu lekcji

-zajęcia sportowe

Zaplanowane są również wyjazdy edukacyjne do kina, na mecze koszykówki, na basen, na mecz żużlowy, do muzeum piernika, a także do młyna wiedzy.

W trakcie wakacji odbędą się 8 dniowe półkolonie z wyżywieniem.

W ramach projektu zakupione zostaną stroje sportowe, piłki do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, robot do warsztatów, materiały do rękodzieła itp.

http://kujawiaki.pl/2044-pierwsze-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-2.html