Deklaracja dostępności

http://www.cck.chocen.pl/centrum-kultury/deklaracja-dostepnosci.html
100%auto
Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony int [...]

Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego prowadzonego przez Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka.

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 03.01.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej www.chocen.pl zawarto elementy standardu WCAG – poziom AA, m.in.:

- zmiana rozmiaru czcionki

- wersja kontrastowa

- standard WAI-ARIA dla osób niewidomych (potrzeba specjalistycznego sprzętu by móc przeglądać stronę internetową).

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Szymon Bełkowski. Osoba dostępna jest pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alternatywna forma kontaktu: telefon: 665 770 907.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy obywatel ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie adresu strony internetowej o którą chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka , ul. 3  Maja 29 , 87-850 Choceń

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. 3 Maja 29 . Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne na poziomie 0 .

Hol z szatnią znajduje się na wprost wejścia głównego . Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba niepełnosprawna i które prowadzą na świetlicę oraz salę . Sala posiada wyjście ewakuacyjne po lewej stronie .

Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze oraz na piętrze . Na parterze się toaleta dla osób z niepełnosprawnością .

W budynku jest winda, którą można pojechać do biblioteki na piętrze .

Biblioteka znajduje się na piętrze  do której prowadzą schody . Biuro umieszczone jest w rogu biblioteki .

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Koordynator dostępności – Ewa Wysińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym  i psem przewodnikiem .

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących .