REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORSZAKU TRZECH KRÓLI 2019 r.

Temat konkursu: „ Trzej królowie, mędrcy ze wschodu”.
1. Organizatorem konkursu jest Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka
2. Celem konkursu jest rozwijanie i prezentacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży.
3. Technika wykonania prac:
a) technika dowolna
b) prace w formacie A4, A3, A2.
4. Zasady uczestnictwa:
a) konkurs ma charakter otwarty – zapraszamy przedszkola, szkoły, kluby, świetlice i osoby prywatne,
b) konkurs jest organizowany w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria - dzieci - przedszkolaki
II kategoria - dzieci - klasy I-III
III kategoria – dzieci – klasy IV-VII
c) termin nadsyłania prac 21.12.2018r.
d) prace z dopiskiem ”Konkurs Plastyczny” należy przysyłać lub dostarczyć osobiście wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia (w załączeniu) na adres:
Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka
ul. 3 Maja 29, 87-850 Choceń
”Konkurs Plastyczny”
e) każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, kategoria i nazwę placówki jeśli praca wykonywana była w placówce.
f) organizatorzy nie zwracają oddanych prac i zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania, reprodukowania oraz promowania zgłoszonych prac konkursowych.
g) udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
5. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
Ariel Malinowski, Ewa Wysińska tel. (54) 444 72 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Ocena prac:
a) prace zostaną ocenione przez Jury
b) przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem
i oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu.
c) prace będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci zostaną wybrani w każdej kategorii (I, II i III miejsce).
7. Ogłoszenie wyników:
a) wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dn. 04.01.2019r. na stronie www.cck.chocen.pl
b) nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.cck.chocen.pl
8. Nagrody:
a) Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz dyplomy dla laureatów i placówek.
Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu kolęd w dniu 06.01.2019r., godz. 14.00

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA