Harmonogram zajęć

13:00-19:30 – zajęcia muzyczne z p. Michał Bagiński

15:00-19:30 – zajęcia muzyczne –z p. Miłosz Kierzkowki

15:00-16:30 - Ziemia Kujawska - "Gąski" - p. Julia Skowrońska oraz p. Miłosz Kierzkowski

16:30-20:00 - Ziemia Kujawska - grupa starsza - p. Julia Skowrońska oraz p. Miłosz Kierzkowski

18:00–20:00 - "Śmiłowiónki" - p. Julia Skowrońska oraz p. Miłosz Kierzkowski

9:00-13:00 - Zajęcia taneczne dla Przedszkola Niepublicznego w Choceniu

16:00-16:45 - Zajęcia plastyczne dla dzieci

17:00–18:30 - Zajęcia taneczne Break dance

17:00–20:00-„PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI” Warsztaty plastyczne i gimnastyka

19:00–21:00 - Próby chóru "Mi Alegria"

10:00-11:00- Czytanie na dywanie dzieciom ( w Bibliotece)

16:00-17:00- Spotkanie ,,Dyskusyjnego Klubu Książki” (raz w miesiącu w Bibliotece)

17.00-20.00 – SKAKANKA

10:00-11:00- Czytanie na dywanie dzieciom ( w Bibliotece)

12:00-17:00 – Próba grupy wokalnej „Arte”

 

OFERTA ZAJĘĆ CCK B W ROKU 2023 783ab