Konkurs Czytelniczy - ,,Ferie z książką 2024"

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/471-konkurs-czytelniczy-ferie-z-ksiazka-2025.html
100%auto
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka zapra [...]

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka zapraszają do udziału w Konkursie Czytelniczym „Ferie z książką 2024”.

REGULAMIN:

1. Cele konkursu:
Konkurs ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Nawiązanie kontaktów czytelniczych oraz poznanie zasobów bibliotek gminnej
szkolnych i domowych.

2. Przebieg konkursu:
Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie graficznej
(pisane ręcznie, pisane komputerowo, z rysunkami lub bez rysunków)
zachęcającej do przeczytania książki wcześniej wypożyczonej z bibliotek
gminnej szkolnej lub domowej. Konkurs nie dotyczy lektur szkolnych.

3. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież zamieszkująca
nasza gminę lub chodząca do placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie
naszej gminy.

4. Termin:
Prace pisemne należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej
w Śmiłowicach lub Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteki
w terminie do 04.03.2024.

5. Kryteria oceny pracy:
Prace pisemne mają charakteryzować: samodzielność (organizator w trakcie
oceny korzysta z programów antyplagiatowych), zgodność z tematem konkursu,
estetyka, czytelność pisma, poprawność ortograficzna oraz terminowość
wykonania.

6. Prace będą oceniane w 6 kategoriach wiekowych:
uczniowie przedszkola (prace plastyczne),
• uczniowie przedszkola 3-5 lat (prace plastyczne)
• klasy 0-I (dla uczniów 0 i kl. I prace mogą mieć formę wyłącznie
plastyczną),
• klasy II - III,
● klasy IV-VI,
• klasy VI- VIII,
•szkoły ponadpodstawowe

7. Opis pracy:
Prace powinny zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko, klasa, szkoła autora pracy,
autor i tytuł przeczytanej książki,
imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciel prowadzący, bibliotekarz).

8. Nagrody:
Organizatorzy przygotowali nagrody dla najlepszych 3 prac w każdej kategorii
wiekowej oraz wyróżnienia.

9. Jury:
Prace w poszczególnych kategoriach wiekowych oceni profesjonalne jury
złożone z plastyków, nauczycieli i pracowników kultury.

10.Organizatorzy:
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń,
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka.

11. Fundatorzy nagród:
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń,
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka.

ZAPRASZAMY