Śpiewnik Pani Danuty Kaczmarek

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/468-spiewnik-pani-danuty-kaczmarek.html
100%auto
Zapraszam do zapoznania się z moim autorskim śpiewnikiem, który zawiera teksty wybranych tradycyj [...]

Zapraszam do zapoznania się z moim autorskim śpiewnikiem, który zawiera teksty wybranych tradycyjnych pieśni i przyśpiewek kujawskich, ballad, pieśni sierocych oraz kołysanek. Od najmłodszych lat śpiewam pieśni, których nauczyłam się w dzieciństwie wywodząc się z rodziny w której każde spotkanie rodzinne nie obyło się bez śpiewu. Tradycyjny repertuar kujawski, ze względu na swoje cechy stylistyczne, jest zjawiskiem unikatowym na mapie polskiej muzyki ludowej, a także szczególnym dziedzictwem. Mam nadzieję, że teksty zapisane w tym śpiewniku posłużą odbudowie tożsamości kulturowej młodego pokolenia a dla starszych osób pomogą powrócić do czasów młodości.
„Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

 

Pobierz