Za nami uroczystość Narodowego Czytania.

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/445-za-nami-uroczystosc-narodowego-czytania-2.html
100%auto
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej było lekturą 12-ej edycji Narodowego Czytania w 2023 r. Choce [...]

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej było lekturą 12-ej edycji Narodowego Czytania w 2023 r. Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka zorganizowało tę akcję już po raz siódmy. Przed rozpoczęciem uroczystości członek Zespołu Folklorystycznego Ziemi Kujawskiej Aleksandra Łukaszewicz odczytała list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. W tym roku czytaliśmy w dialogach. Uroczystość rozpoczął Benedykt ze swoja żoną Emilią przedstawiając scenkę o niemożliwości porozumienia się. Także wysłuchaliśmy rozmów ,które były prowadzone przez Klotyldę ,Zygmunta, Martę , matkę Jana, Anzelma, Kirło, Różyca, Justynę i Jana.

Za wspólne czytanie „Nad Niemnem”, za zaangażowanie i poświęcony czas serdecznie dziękuję:
✅Wójtowi Gminy Choceń Panu Romanowi Nowakowskiemu,
✅Sekretarz Gminy Choceń Pani Agnieszce Świątkowskiej,
✅Skarbnik Gminy Choceń Pani Ilonie Walczak ,
✅Dyrektorowi Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka Panu Arielowi Malinowskiemu,
✅Dyrektorowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki Pani Anecie Hoffman,
✅Dyrektorowi Niepublicznego Przedszkola w Choceniu Pani Ewie Malinowskiej,
✅Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Pani Monice Leśniewskiej,
✅Radnemu Gminy Choceń Panu Bartoszowi Delewskiemu,
✅Radnej Gminy Choceń Pani Joannie Podlaskiej,
✅Radnemu Powiatu Włocławskiego Panu Dawidowi Dalmannowi,
✅Radnej Gminy Choceń Pani Bożenie Biegniewskiej
✅Kierownikowi GOSiR w Choceniu Panu Radosławowi Chełminiakowi
✅Pani Katarzynie Kurkiewicz Błaszczyk
✅Panu Waldemarowi Błaszczykowi
✅Pani Milenie Urbańskiej,
✅Pani Ewelinie Paszyńskiej ,
✅Pani Bożenie Świątkowskiej,
✅Pani Grażynie Górce,
✅Pani Danucie Nowickiej,
✅Pani Marioli Niteckiej,
✅Pani Grażynie Stokfisz,
✅Pani Irenie Rutkowskiej,
✅Pani Ewie Tomaszewskiej,
✅Pani Elżbiecie Gerkowicz,
✅Pani Teresie Zielińskiej ,
✅Pani Patrycji Górce,
✅Pani Elżbiecie Piwińskiej,
✅Pani Sabinie DeKoninck,
✅Pani Annie Gwardeckiej,
✅Panu Sławomirowi Gwardeckiemu,
✅Pani Patrycji Matusiak,
✅Panu Kamilowi Gołaszewskiemu,
✅Pani Agnieszce Ryniec,
✅Pani Anecie Czajkowskiej,
✅Panu Łukaszowi Tyde
oraz
✅Aleksandrze Warszawskiej za dopełnienie całości pięknym śpiewem o miłości.
Za odczytanie listu podziękowania składam Aleksandrze Łukaszewicz uczennicy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu i członkini Zespołu Folklorystycznego Ziemi Kujawskiej.
Serdeczne podziękowania przekazuje tym wszystkim ,którzy poświęcili swój czas i przyszli nas posłuchać. Stempel upamiętniający tegoroczną dwunastą już edycję otrzymali też wszyscy słuchacze którzy przybyli z własnym egzemplarzem lektury.
Do zobaczenia za rok.
Ewa Wysińska Zastępca Dyrektora CCK-B
Album z wydarzenia:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=100064435071838&set=a.678981130926383