Zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne w Choceniu

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/444-zapraszamy-na-dozynki-gminno-parafialne-w-choceniu.html
100%auto