Program IV Festiwalu Piosenki Obcojęcycznej - Choceń, 18 marca 2016 r.

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/137-program-iv-festiwalu-piosenki-obcojecycznej-chocen-18-marca-2016-r.html
100%auto
      Pobierz tutaj listę uczestników i kolejność występów.

 

 

 

Pobierz tutaj listę uczestników i kolejność występów.