Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia kujawska" na festiwalu "Kujawskie śpiewanie"

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/101-zespol-piesni-i-tanca-ziemia-kujawska-na-festiwalu-kujawskie-spiewanie.html
100%auto
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia kujawska” działający przy Choceńskim Centrum Kultury – Bi [...]

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia kujawska” działający przy Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece wystąpił podczas Festiwalu Piosenki Ludowej „Kujawskie śpiewanie”, który odbył się 20 kwietnia 2015 br. w Szkole Podstawowej w Wilkowicach.

Po przesłuchaniach młodych artystów biorących udział w konkursie „Ziemia kujawska” przedstawiła program taneczny tym samym wzbudzając podziw publiczności złożonej z uczestników festiwalu, rodziców oraz sympatyków zespołu.

Ponadto mieliśmy swoich reprezentantów w konkursie wokalnym. Członkowie naszego zespołu wykazali się ogromnym wyczuciem muzycznym i zdobyli przychylność jury zajmując pierwsze miejsca w następujących kategoriach:
• w kategorii klasy 1-3
Kacper Krupa
• w kategorii klasy 4-6
Wiktoria Kujawa

Gratulujemy młodym artystom i mamy nadzieję, że w przyszłości czekają ich dalsze sukcesy.

Zespół przygotowali instruktorzy CCKB: Julia Skowrońska oraz Miłosz Kierzkowski.

Koncert był również okazją do prezentacji efektów operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Uszycie strojów, organizacja warsztatów oraz zakup kurtyny scenicznej dla Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteki w Choceniu”. W wyniku działania uszyte zostało 15 sztuk strojów ludowych dla dziewcząt, 5 strojów ludowych chłopięcych oraz przeprowadzono warsztaty teatralno - ludowe.