Rozstrzygnięcie konkursu „Majówka z Książką”.

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/337-rozstrzygniecie-konkursu-majowka-z-ksiazka.html
100%auto
Spośród nadesłanych prac Jury oceniło i wyróżniło prace Patrycji Czerwińskiej ze SP Śmiłow [...]

Spośród nadesłanych prac Jury oceniło i wyróżniło prace Patrycji Czerwińskiej ze SP Śmiłowice, Fabiana Kierzkowskiego z Przedszkola Śmiłowice, Alicji Czerwińskiej z Oddziału Przedszkolnego w Kruszynie, Wojciecha Woźniaka z Przedszkola Niepublicznego w Choceniu i Julii Kierzkowskiej ze SP Śmiłowice. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. Fundatorami nagród są : CCKB, Urząd Gminy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Nagrody będzie można odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 w CCKB.