Zaproszenie do udziału

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/327-zaproszenie-do-udzialu.html
100%auto
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury- Biblioteka zaprasza [...]

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury- Biblioteka zapraszają do udziału w Konkursie Czytelniczym „Ferie z książką 2020”

Dbając o uniwersalne wartości, jakimi są umiejętność czytania i pisania, Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka pragną zaprosić uczniów do wzięcia udziału w konkursie literackim polegającym na przeczytaniu i zachęceniu innych do przeczytania dowolnej książki. Organizatorzy mają nadzieję, że czytanie książek nawet w dzisiejszych czasach może stać się ciekawą przygodą w czasie ferii.

Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu:
Konkurs ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej  w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Nawiązanie kontaktów czytelniczych oraz poznanie zasobów bibliotek gminnej i szkolnych.

 1. 2. Przebieg konkursu:
  Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie graficznej (pisanej ręcznie, pisanej komputerowo, z rysunkami lub bez rysunków) zachęcającej do przeczytania książki wcześniej wypożyczonej z biblioteki gminnej lub szkolnej. W konkursie nie czytamy lektur szkolnych.
 2. 3. Uczestnicy:
  W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież korzystająca z bibliotek.

 3. 4. Termin:
  Prace pisemne należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w  Śmiłowicach lub Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteki w terminie do 21.02.2020 r.
 4. 5. Kryteria oceny pracy:
  Prace pisemne mają charakteryzować: zgodność z tematem konkursu, estetyka, czytelność pisma, poprawność ortograficzna oraz terminowość wykonania.
 5. 6. Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych:
  -uczniowie przedszkoli - 4-6 lat
  - klasy 0 – I SP
  (dla uczniów przedszkoli i klas 0 i I SP prace mają formę wyłącznie plastyczną),
  - klasy  II – III  SP,
  - klasy IV- VI SP,
  - klasy  VII, VIII

 6. 7. Opis pracy:
  Prace powinny zawierać następujące informacje:
  imię i nazwisko, klasa, szkoła autora pracy,
  autor i tytuł przeczytanej książki,
  imię i nazwisko opiekuna ucznia
  (nauczyciel prowadzący, bibliotekarz).
 7. 8. Organizatorzy:
  Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach i Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka
 8. 9. Fundatorzy nagród:
  Urząd Gminy w Choceniu, Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, 
  Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka.
 9. 10. Informacje dodatkowe:
 10. 1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania
  nagrodzonych prac.
  3. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację
  nagrodzonych prac.
  4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
      wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika,
      publikowania wizerunku przez Organizatorów konkursu dla celów
      organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
  5. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyzję podejmują
      Organizatorzy.