Zaproszenie do udziału w Międzyszkolnym Konkursie czytelniczym „Ferie z książką 2019„

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/287-zaproszenie-do-udzialu-w-miedzyszkolnym-konkursie-czytelniczym-ferie-z-ksiazka-2019.html
100%auto
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka zapraszają do ud [...]

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka zapraszają do udziału w Konkursie Czytelniczym „Ferie z książką 2019”.

Dbając o uniwersalne wartości, jakimi są umiejętność czytania i pisania, Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka pragną zaprosić uczniów do wzięcia udziału w konkursie literackim polegającym na przeczytaniu i zachęceniu innych do przeczytania dowolnej książki. Organizatorzy mają nadzieję, że czytanie książek nawet w dzisiejszych czasach może stać się ciekawą przygodą w czasie ferii.
Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu:
Konkurs ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Nawiązanie kontaktów czytelniczych oraz poznanie zasobów bibliotek gminnej i szkolnych.

2. Przebieg konkursu:
Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie graficznej (pisanej ręcznie, pisanej komputerowo, z rysunkami lub bez rysunków) zachęcającej do przeczytania książki wcześniej wypożyczonej z biblioteki gminnej lub szkolnej. W konkursie nie czytamy lektur szkolnych.

3. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież korzystająca z bibliotek.

4. Termin:
Prace pisemne należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach lub Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteki w terminie do 08.02.2019 r.

5. Kryteria oceny pracy:
Prace pisemne mają charakteryzować: zgodność z tematem konkursu, estetyka, czytelność pisma, poprawność ortograficzna oraz terminowość wykonania.

6. Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych:
-uczniowie przedszkola do 5 - latków włącznie - klasy 0 – I SP ( dla uczniów 0 i kl. I prace mają formę wyłącznie plastyczną),
- klasy II – III SP,
- klasy IV- VI SP,
- klasy VII, VIII i III gimnazjum.

7. Opis pracy:
Prace powinny zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko, klasa, szkoła autora pracy,
autor i tytuł przeczytanej książki,
imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciel prowadzący, bibliotekarz).

8. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach i Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka

9. Fundatorzy nagród:
Urząd Gminy w Choceniu, Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka.