"Pochwalmy się tym, co mamy"

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/5-pochwalmy-sie-tym-co-mamy.html
100%auto
27.02.2013r. rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Choceniu w ra [...]

27.02.2013r. rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Choceniu w ramach projektu "Pochwalmy się tym, co mamy", na który przyznane zostało dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach programu "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa". Konkurs plastyczny skierowany był do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie objętym zasięgiem LGD. Uczestnicy dowolną techniką plastyczną wykonywali plakaty promujące teren objęty zasięgiem stowarzyszenia. Jury uznało, że najładniejszy plakat wykonała Martyna Koralewska z Chocenia, drugie miejsce przyznano Malwinie Gołębiewskiej z Chocenia, trzecie Wiktorii Stankiewicz. Wyróżniono także pracę Oliwiera Raczkowskiego z Chocenia. Wręczenie nagród odbędzie się 2 marca podczas spotkania pt. "Pochwalmy się tym, co mamy", które odbędzie się w Choceńskim Centrum Kulturalnym.