Otwarcie Choceńskiego Centrum Kultury

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/3-otwarcie-chocenskiego-centrum-kultury.html
100%auto
Choceńskie Centrum Kultury utworzono po gruntownej modernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarne [...]

Choceńskie Centrum Kultury utworzono po gruntownej modernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt wyróżnia się niebanalną architekturą.W uroczystym otwarciu CCK wziął udział marszałek Piotr Całbecki. Warta ponad 2 mln zł inwestycja została zrealizowana dzięki rozdysponowanemu przez Urząd Marszałkowski wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dofinansowanie unijne wyniosło 960 tysięcy złotych i  zostało przeznaczone  na wykonanie prac remontowych i robót budowlanych oraz zakup części wyposażenia.  W zmodernizowanej remizie, czyli w nowym Choceńskim Centrum Kultury utworzono salę widowiskową ze sceną, świetlicę wyposażoną między innymi w stół bilardowy, table soccer, dart i szachy. W budynku mieści się również biblioteka. Można tu również skorzystać z internetu. Modernizacja obiektu trwała ponad dwa lata.