SOŁTYSIADA

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/143-soltysiada-2016.html
100%auto
Urząd Gminy w Choceniu  oraz Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka zapraszają na festyn SOŁTY [...]

Urząd Gminy w Choceniu  oraz Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka zapraszają na festyn SOŁTYSIADA, który odbędzie się w dniu 24 lipca 2016 roku na obiekcie sportowo - rekreacyjnym w Czerniewicach.

Celem organizowanej w naszej Gminie tego typu imprezy jest integracja oraz popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych, podczas których liczymy na dobrą zabawę uczestników o zróżnicowanym przedziale wiekowym. Sołtysiada – to rywalizacja, zabawa, humor i
integracja.