OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/140-ogolnopolski-tydzien-bibliotek.html
100%auto
Corocznie w maju obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wydarzenie to stał [...]

Corocznie w maju obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wydarzenie to stało się świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek. Tegoroczny Tydzień Bibliotek, trwający od 9 do 14 maja, obchodzony jest pod hasłem: BIBLIOTEKA Inspiruje. Hasło to, daje możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że biblioteka ze swoją ofertą jest w nauce, kulturze i edukacji nie tylko instytucją nieodzowną, ale także atrakcyjną.

 

Nasze Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka, jak każdego roku tak i teraz włączyła się w obchody „Tygodnia Bibliotek”, organizując różnego rodzaju imprezy –

09.05.2016r. godz.11.00 – głośne czytanie dla dzieci

10.05.2016r. godz.12.00 - spotkanie z podróżnikiem Panem Waldemarem Lamparskim dla młodzieży i dorosłych

11.05.2016r.godz.9.00 spotkanie z Panem Krzysztofem Piersą dla młodzieży/pogadanka na temat uzależnień od gier komputerowych/. Pan Piersa jest autorem książki pt. „Komputerowy ćpun „

13.05.2016r godz.10.00 plener malarski z udziałem przedszkolaków

Zapraszamy!