Zbiory biblioteczne MAK+

http://www.cck.chocen.pl/8-aktualnosci/109-zbiory-biblioteczne-mak.html
100%auto
Biblioteka zakończyła pierwszy etap Programu bibliotecznego MAK+ dotyczący wprowadzenia zbiorów [...]

Biblioteka zakończyła pierwszy etap Programu bibliotecznego MAK+ dotyczący wprowadzenia zbiorów bibliotecznych do ogólnopolskiego systemu katalogowego. Następny etap to bieżąca rejestracja czytelników, która umożliwi dokonywanie wypożyczeń zasobów znajdujących się w naszej bibliotece.

Więcej informacji w zakładce Katalog online.